Proč jsou bio/eko certifikáty důležité


AB - Agriculture Biologique

AB - Agriculture Biologique

Aby produkt mohl dostat označení Agriculture Biologique (AB), musí obsahovat alespoň 95% složek z ekologického zemědělství, co tento certifikát řadí mezi nejpřísnější v EU.


Africa Friendly

Africa Friendly

Africké rostliny jsou vystaveny nejbrutálnějším a nejdrsnějším podmínkám ve svém divokém přírodním prostředí. Extrémní teploty, období sucha následované záplavami a mnoho dalších extrémů, to vše vytváří prostředí, které je nestabilní a nekontrolovatelné. Za těchto okolností si rostliny vytvářejí výjimečné mechanismy na zvládnutí a přežití takových drsných podmínek. Tato divoká příroda vede rostliny k vyšší přirozené aktivitě a tvorbě účinných látek, jako kdyby byly v lidmi kontrolovaném a kultivovaném prostředí.


BDIH

BDIH

S cílem zajistit, aby spotřebitelé dostávali správnou informaci o BIO kvalitě kosmetických přípravků, BDIH má svůj BIO Status / Značku certifikovaných výrobků pravidelně kontrolovanou a ověřovanou. Výrobci jsou v tomto směru povinni dodržovat jasná pravidla. Například, certifikovaný přírodní kosmetický produkt může být popsán jako "BIO" jen tehdy, pokud obsahuje alespoň 95% organických surovin.


BIO-SIEGEL

BIO-SIEGEL

Německá značka, která od roku 2001 označuje všechny potraviny z ekologického hospodářství. V současnosti má použití loga BIO-SIEGEL registrovaných 4175 společností spolu pro 65 917 produktů. Mezi produkty, které jsou označovány tímto logem patří všechny zemědělské produkty (zpracované i nezpracované), které dodržují zásady ekologického zemědělství. Nepatří sem však produkty akvakultury, rybolovu a myslivosti.


Bioland

Bioland

Bioland je vedoucí asociace pro ekologické zemědělství v Německu. Již přes 5.800 zemědělců, zahradníků, včelařů a vinařů produkuje své výrobky v souladu s ekologickými pravidly a zásadami. Sdružuje také přes 1.000 partnerů z výroby a obchodu, jako jsou pekárny, mlékárny, řezníků a restaurace. Dohromady tvoří společenství hodnot ve prospěch lidí a životního prostředí.


BUAV

BUAV

Založena v roce 1898, Britská unie pro zrušení vivisekce (BUAV) [Vivisekce - pokusná operace, chirurgický zákrok na pokusném zvířeti zaživa a bez umrtvení] je přední světová organizace, která vytváří kampaně za účelem obeznámení široké veřejnosti o pokusech na zvířatech a s cílem budovat svět, kde lidé nebudou tolerovat testování na zvířatech.


BWC SA (Beauty Without Cruelty South Africa)

BWC SA (Beauty Without Cruelty South Africa)

Krása bez krutosti (Beauty without Cruelty) slaví téměř 40 let práce při hájení práv zvířat v Jižní Africe a je si vědoma, že zůstává ještě mnoho práce v oblastech jako vivisekce, zvířata jako zábava, průmyslové velkochovy, testování kosmetických přípravků na zvířatech a vykořisťování divoké zvěře.


CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

Program Skákající Zajíc Koalice pro Informovanost Spotřebitele o Kosmetice (CCIC) spravuje standard na ochranu zvířat - Cruelty-free - a mezinárodně uznávané Logo Skákající Zajíc pro společnosti vyrábějící kosmetiku, výrobky pro osobní péči a výrobky pro domácnost. Program Skákající Zajíc poskytuje nejlepší záruku, že výrobce, jeho laboratoře a ani dodavatelé nepoužívají testování na zvířatech v žádné fázi vývoje výrobku.


Demeter

Demeter

Demeter je značka pro produkty z biodynamického zemědělství. Jen přísně kontrolováni a smluvně vázáni partneři mají dovoleno používat značku Demeter. Komplexní proces ověřování zajišťuje přísné dodržování mezinárodních Demeter standardů výroby a zpracování, jakož i příslušné ekologické předpisy v různých zemích; kontroluje se každý krok, od zemědělské výroby a zpracování až po konečné balení výrobků.


ECO CERT

ECOCERT je inspekční a certifikační orgán založen ve Francii v roce 1991. Při jeho zrodu stal tým agronomů, kteří si byli vědomi potřeby rozvíjet zemědělství šetrné k životnímu prostředí a že je důležité nabídnout určitou formu uznání těm, kteří se zavázali k tomuto způsobu výroby.


EcoControl

EcoControl je certifikační orgán pro ekologické výrobky a systémy řízení jakosti, mimo potravinářského sektoru. EcoControl má v této oblasti zkušenosti již od roku 2001. Dr. Banzhaf, generální ředitel EcoControl-u, je aktivní v oblasti ekologické certifikace výrobků více než 20 let.


Ecogarantie

V současné době se cítíme více a více zodpovědný za svět, ve kterém žijeme. Používání ekologicky šetrných výrobků prospívá nejen nám, ale také pomáhá udržet náš svět v rovnováze. To je důvod, proč se snažíme tlačit tak širokou škálu zdravých a ekologických výrobků dopředu. Ecogarantie vypracoval unikátní seznam specifikací / standardů pro ekologické produkty, počínaje výrobky pro osobní péči až po čistící prostředky.


Ecolabel

Ekologický certifikát EU, Ecolabel, vám pomůže identifikovat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, od těžby surovin až po výrobu, používání a likvidaci. Uznávaný po celé Evropě, certifikát Ecolabel je dobrovolnou značkou, která podporuje vynikající kvalitu životního prostředí a značka, které můžete věřit.


EKO Poľnohospodárstvo

Ekologické zemědělství (EP – Ekologické poľnohospodárstvo) je systém příznivý vůči životnímu prostředí, jehož cílem je udržitelný zemědělský ekosystém, který využívá především místní a obnovitelné zdroje, ekologicky šetrné technologie a postupy, které minimalizují poškozování životního prostředí.


Ekologické zemědělství EU

Všude tam, kde se dnešní spotřebitel rozhodne koupit nebo jíst ekologické produkty, měl by mít důvěru, že jsou v souladu s přísnými pravidly EU. Výrobky, které nesplňují tyto normy, nesmí být označovány jako organické a bio nebo nést ekologické logo EU nebo národní ekvivalent.


Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrný výrobek

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.


Environmentálne vhodný produkt

Environmentálne vhodný produkt je národní ekoznačka, která je vlastnictvím Ministerstva Životního Prostředí Slovenské republiky (MŽP SR) a má veřejnoprávní povahu.


Fairtrade

Nastavení mezinárodního obchodu je nefér k lidem, kteří pro nás pěstují kávu, kakao, čaj,banány nebo květiny. Kvůli tomu je tady fair trade. Fair trade je dobrý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek, dostávají spravedlivě zaplaceno, jejich děti mohou chodit do školy a pěstují s ohledem na životní prostředí.


FSC

Od vzniku FSC vznikla celá řada certifikačních systémů, které ovšem často nesplňují základní kritéria pro důvěryhodný certifikační systém, jako jsou otevřenost všem stranám, transparentnost, nezávislost na průmyslu a nepožadují skutečné zlepšení lesního hospodaření. Pro svou otevřenost a transparentnost si FSC zachovává podporu nevládní ekologických a sociálně orientovaných nevládních organizací i progresivní části lesnicko-dřevařského odvětví.


GOTS - Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) je uznávaný jako přední světová norma pro zpracování textilií vyrobených z organických vláken, včetně ekologických a sociálních kritérií, opírající se o nezávislou certifikaci celého dodavatelského řetězce.


ICEA

ICEA, Environmentální a Etický Certifikační Institut, je Konsorcium, které kontroluje a certifikuje společnosti, které své obchodní a výrobní aktivity provádějí s respektem a ohledem na lidi a přírodu, obhajují důstojnost zaměstnanců a pracovníků a chrání práva spotřebitelů.


Natural Cosmetics Standard

NCS (Natural Cosmetics Standard) Přírodní kosmetická norma je certifikace přírodních výrobků. Norma poskytuje řešení pro podniky, které se nechtějí připojit ke sdružení a usilovat o certifikaci, která není spojena s prací sdružení. Tímto způsobem nedochází k žádným zvýšeným nákladům na členství a využití loga - jsou vynaloženy pouze náklady na certifikaci.


Nordic Ecolabel


PhytoTrade Africa

PhytoTrade Africa byla založena v roce 2001 jako obchodní sdružení pro výrobu přírodních produktů v Jižní Africe. "Přírodní produkty" jsou produkty odvozené a vyrobené z původních rostlin Jižní Afriky; patří mezi ně potraviny, nápoje, oleje a přísady používané v potravinářském a kosmetickém průmyslu.


Produkt ekologického zemědělství

Produkt Ekologického zemědělství - biopotraviny vyrobené v České republice musí být označené touto národní značkou, tzv. biozebrou, jakož i novým evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí. Označení garantuje, že potraviny jsou vyprodukovány bez použití umělých hnojiv, pesticidů a s citlivým přístupem ke zvířatům.


Soil Association

Soil Association byla založena v roce 1946 skupinou farmářů, vědců a nutričních poradců, kteří pozorovali přímé propojení mezi zemědělskými praktikami a rostlinami, zvířaty, lidmi a environmentálním zdravím.


Stop Climate Change

Ekologicky produkované jídlo je zdravé a má pozitivní efekt na životní prostředí. Ochrana našeho přírodního bohatství může zajistit bezpečnost našeho jídla s plnou satisfakcí. Naneštěstí, i ekologická produkce potravin, také jiných výrobků, nezbytně vyžaduje výrobní procesy, při kterých se uvolňuje oxid uhličitý, který způsobuje skleníkový efekt.


Vegan

Vegan Society byla založena Donaldem Watsonem a 6 dalšími, podobně smýšlejícími vegetariány v listopadu v roce 1944. Rozhodli se vytvořit novou společnost a přijali nové jméno, které je nejlépe vystihovalo - vegan, odvozené od VEGetariAN.


Vegan OK

Vegan OK

VEGAN OK je nejznámější etický certifikát / standard, který sdružuje více než 1 000 společností, služby a desítky tisíc výrobků certifikovaných po celém světě.